Cuisine Wine

Syrah

5 Stars
4.5 Stars
4 Stars
3 Stars
 • 2019 Pask Gimblett Gravels Declaration Syrah, Hawke’s Bay, 2019

  3 | $50
 • Alpha Domus Hawkes Bay The Barnstormer Syrah 2014

  3 | $34
 • Alpha Domus The Barnstormer Syrah 2016

  3 | $34
 • Alpha Domus The Pilot Syrah 2016

  3 | $20
 • Askerne ‘The Tere’ Syrah, Hawke’s Bay, 2019

  3 | $49.90
 • Askerne Syrah 2013

  3 | $25